RSS Flöde

Månadsarkiv: maj 2013

Trefaldig mission

Postat den

Söndagens Gudstjänst handlar om att Gud är tre, Fader Son och Helig Ande. Samtidigt tror vi ju bara på en Gud. Hur går det ihop? Texten för den här söndagen handlar också om mission och  lärjungaskap. Vad innebär det att vara en lärjunge?

Läs gärna Matt 28:16-20 och kom på Gudstjänst på söndag kl 19.

Välkommen!

/Pastor Thomas

Equmeniakyrkan!

Postat den

I helgen var det årskonferens för Gemensam Framtid, den nya kyrkan som kommer ur Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan i Sverige. (Elim i Hackvad tillhör Gemensam Framtid och Evangeliska Frikyrkan). Gemensam Framtid har nu fått ett permanent namn, nämligen Equmeniakyrkan.

Ett tungt argument var att kyrkans gemensamma ungdomsorganisation heter equmenia. Namnet anspelar på ordet ekumenik som betyder gemenskap mellan kyrkor. Det handlar om enhetssträvande, något som Equmeniakyrkan tydligt vill vara.

/Pastor Thomas

Bön

Postat den

I söndags hade vi Gudstjänst med temat bön. Predikan utgick ifrån Lukasevangeliets kapitel 11 och verserna 1-13. En av lärjungarna frågar hur vi ska be. Kanske något vi skulle fråga honom oftare. Han svarar:

Fader – Vi får tala om för Gud och oss själva att han står nära oss men också över oss

låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. – Vi får ta hans vilja och perspektiv först. Att hans vilja ska få ske

Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. – Sen får vi lyfta fram vår egen vilja, vårt perspektiv.

Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. – Det är också viktigt att vi tar den andres perspektiv. Så att vi ser våra egna brister och vårt behov av förlåtelse. Då kan vi också lättare förlåta andra.

Efter bönexemplet uppmanar Jesus oss att vara uthålliga till dess vi fått svar:

Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.