RSS Flöde

Månadsarkiv: oktober 2015

Vårt evighetshopp!

I helgen får vi minnas de som dött och gått före oss in i det eviga livet. På söndag tänder vi ljus för de som dött under året och som tillhört Lekebergskyrkan och Elim i Hackvad.

Som kristen har jag en tro och ett hopp på att döden inte är slutet. Att det finns en evighet att vänta med Gud. Vad gör evigheten för skillnad i mitt sätt att vara här och nu? Läs gärna Lukasevangeliet 12:4-7 och kom på söndag kl 10 i Lekebergskyrkan.

Vi får också besök från Gideoniterna och firar nattvard. Det blir även söndagsskola för de yngre och smaka och se för de äldre barnen.

Välkommen!

/pastor Thomas Sandin